jueves, 12 de abril de 2018

Ribes Blaves - Olesa de Montserrat

Ribes Blaves

Olesa Montserrat
Aflorament geològic de formació al miocè final.

Coordenades: 41º 33' 30" N  1º 55' 15" E 

 
Font: Bloc de camp. Autor Isaac Camps

Ubicació: Aquest espai es troba dins la comarca del  Baix Llobregat, concretament al terme d'Olesa de Montserrat. Ubicat en un punt de la falla Vallès-Penedès, entre la Serralada Prelitoral i la Depressió Prelitoral, catalanes.
Fent límit amb Vacarisses i Viladecavalls.

 


El topònim li ve marcat, precisament, pel color blavós-grisós de les roques que conformen l'espai. La formació de la Serralada Prelitoral, tot i que  més modestament, és paral·lela en  temps a la formació dels Pirineus. Aquesta és datada durant l'orogènia alpina  -iniciat al cretaci inferior, però amb un moment estel·lar durant el paleocè i l'eocè-.

Mentres que la Depressió Prelitoral és de formació posterior, corresponent al miocè i al pliocè. Moment, també de creació de les actuals fosses tectòniques (falles).
 La placa ibèrica (empentada per l'africana) i l'europea donen per acabat el seu procés de coalis, a partir de l'Oligocè superior.


Posteriorment, la convergència de les plaques ibèrica i africana, i més endavant la relaxació de les pressions, es manifesta en moviments tectònics progressius; Fosses tectòniques (enfondrament de blocs) i creació de falles, que seran determinants en la configuració actual de l'àrea catalana.L'espai entre els Pirineus i la Cadena Costera Catalana, van donar origen a una gran conca central, ocupada per un mar o llac central.  Així doncs, enclau per la formació de deltes derivats dels rius circundants, com és el cas de Montserrat i Sant Llorenç de Munt.
Recomano llegir la publicació del Paller de tot l'any. 

L'assecament i desocupació posterior d'aquest mar va donar cesió a la visualització d'aquesta meravella, en un primer moment amagada pels materials sedimentats (4), i que l'erosió va acabar de perfilar.


A l'espai de Ribes Blaves podem veure en primera fila la increïble antiguitat del nostre planeta i la seva evolució al llarg de molts i molts anys. Afloren a la vista la conjugació d'aquests materials "nous" i molt antics; 


Imatge ICGC

  • Per una banda els materials més moderns (cenozoics) com argiles, arenisques i materials calcaris(3), però també conglomerats poc fonamentats del miocè  -fruit de sedimentació marina i rius-. 
  • I d'altres molt més antics i més durs (paleozoics),  destrossats per la mateixa acció de la falla i que són els que destaquen. D'aquest trinxat, que també es coneix com a farina de falla (fault gouge), trobem principalment pissarra(1) i fil·lita(2) de color blau. Per altra banda, la pluja i el vent han acabat d'erosionar aquest material, deixa'n-lo totalment esmicolat i produint un seguit de xaragalls caracterísitcs de l'escorrentia de l'aigua (bad lands).

 
Trobem magnífics espais similars molt pròxims a: Roques Blaves i els Blaus d'Esparreguera, a l'espai conegut com "las montañas rusas" de Sant Vicenç de Castellet, a Castellgalí a peu de la C-55.

_________________________________________________________________________

- Pissarra (1): Roca metamòrfica (roques que canvien de forma, formades per la modificació d'altres existentes) Roca sedimentaria sotmesa a grans pressions procedents de forces tectòniques (com seria la formació de muntanyes).
-   Fil·lita (2): Roca metamòrfica molt similar a la pissarra però amb textura ondulada. -Material calcari (3): La pedra calcària és una roca sedimentaria composta majoritariament (més del 50%) per carbonat de calci CaCO3, generalment calcita. També pot contenir petites quantitats de minerals com argiles, hematites, siderites i quars.
Roques sedimentàries (4): Roques formades per acumulació d'altres roques de diferents tamanys. Transportades per l'aigua, el gel o el vent, i sotmeses a accions químiques i físiques (diogènesis) que conformen els materials consolidats.
Dedicat: Als meus fills, en les seves recerques presents i futures.

Fonts
Ichn
Geocamp 
Ichn. El medi del Bages
ICGC
El Pou Digital 
El Pou Digital 
Fundación la pedrera 
El aula de història 
Blog de Camp 
Imatge: Turisme Olesa. També imatges de diferents fonts detallades en aquest apartat, amb intenció de donar un ús més aclaridor.
*Pendents imatges d'autoria pròpia.

2 comentarios: