domingo, 14 de octubre de 2018

Jaciments ibèrics - Vacarisses

Els Jaciments ibèrics de Vacarisses

Els vestigis de la prehistòria al nostre poble són encara a la memòria, en aquest cas, amagats segurament a la terra. 
Els ibèrics, s. VII - VI a.C. des del sud de França, fins a Andalusia, eren els primers pobladors coneguts de la península.  Els hem de pensar com l'evolució cultural dels assentaments indígenes, amb els contactes de les grans civilitzacions de l'antic orient proper, fenicis, grecs, etc., en temps dels metalls. Però lluny de ser pensats com a poble homogeni, mai es van constituir com una unitat política i, molt menys, centralitzada.  Tribus, grups unitaris, amb els lligams "familiars" devien formar aquests petits assentaments i/o poblats, en aquests espais.


Els ubiquem a la prehistòria, fet que sembla sobtar, ja que coneixien l'escriptura semi-sil·làbica (com una barreja entre l'escriptura pictogràfica dels egipcis i l'alfabètica dels fenicis), però pel fet de no disposar de cap pedra de roseta, no s'ha pogut traduir, ni entendre. És doncs que els ibers encara formin part, fins el dia d'avui, del temps definit com a prehistòria. 

Seria curiós que demà es poguessin llegir els escrits de la seva llengua o llengües... doncs... ja els tindríem d'ubicar dins de la història!! Així, Pim-Pam!

Plomo ibérico de Ullastret Una petita mostra d'aquests primers veïns, tot i que necessitem fer ús de molta imaginació, la tenim en les contrades de les Comelles, de Vacarisses.

Un primer assentament anomenat (Comelles I), cap a llevant del mas, entre dos camps de correu i un segon (Comelles II), molt proper al mateix mas.

Comelles I  (Coordenades aprox. 41°36'30.9" N 1°53'14.6"E)
Comelles II (coordenades aprox. 41°36'33.6" N 1°53'13.5"E)

Jaciment Comelles II

Aquests van ser descoberts arran de les prospeccions realitzades en 1985, amb motiu de les obres de l'autopista de Terrassa - Manresa. 
Restes, molt mal tretes de ceràmica ibèrica  (del s. II - I a. C), en un primer assentament.  Ceràmica campaniana, un fragment d'skyphos àtic - semblant a una sopera- (datat del IV a. C), un molí barquiforme i ceràmica oxidada.  Dels sondejos, no es va poder recavar molta més informació que la trobada a la superfície.

Ceràmica Campaniana - Imatge suggerida

 
Molí barquiforme - Imatge suggerida

Com anècdota: Per treure 1kg de farina, s'havia de trinxar durant 8 hores amb aquest molí manual.

Els  primers "potes-roges", en definitiva, sembla que van ser els ibers. La seva cultura va perviure fins a l'absorbiment per la cultura romana (s. I a.C.), campi qui pugui!, que tot i que ho vulguem pensar com un fet influencia'l, molt gran a la península, la realitat, és que del món arquitectònic romà... només ens queda un "mercadillo" a Empúries...


Fonts: 
DibA
National Geographics - La escriptura de los iberos